SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Aká bola zima 2014/2015?

Na zimnú údržbu v období 2014/2015 sa SÚC TTSK pripravovalo už od 20.08. 2014 prípravou technického vybavenia a posypových materiálov. V tomto období bolo na zimnú údržbu v rámci Trnavského samosprávneho kraja pripravených spolu 56ks sypačov s radlicou, 28ks nákladných vozidiel s pluhom, 42ks traktorov s radlicou, 21ks nakladačov, 6ks iných mechanizmov a 2 100t chemického materiálu, 7 200t kameninovej drvy a 19 300t solanky. Posypový materiál počas zimy postupne dopĺňame.   

Zima 2014/2015 bola z pohľadu SÚC TTSK mierna, počas zimného obdobia zaznamenala dve mimoriadne situácie. Prvú, sme zaznamenali dňa 24.1.2015, kedy v ranných hodinách začalo v oblasti Dunajská Streda  pri teplote 0°C a čerstvom vetre slabé sneženie, ktoré sa do obedňajších hodín postupne rozšírilo na celé územie Trnavského samosprávneho kraja a v priebehu noci  prerástlo až do hustého sneženia a   pri zintenzívnení vetra pretrvávalo až do ranných hodín 26.1.2015.   Všetky strediská zimnej údržby zahájili v zmysle operačného plánu výkon zimnej údržby ciest – pluhovanie s následným posypom. Do výkonu zimnej údržby boli nasadené  vozidlá  v počte celkom 48ks sypačov s radlicami, 26ks traktorov s radlicami a 3ks traktorov s radlicami. Celkovo bolo v dňoch 24.1-26.1.2015 posypaných 10 264km ciest a pluhovanie sa vykonávalo na 20 520km ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Druhú mimoriadnu situáciu SÚC TTSK zaznamenala v dňoch 06.02.2015-09.02.2015. Dňa 06.02.2015 sa vplyvom silného vetra  začali tvoriť  v oblasti Senica v ranných hodinách, v oblastiach Trnava, Dunajská Streda v popoludňajších hodinách snehové jazyky.  Všetky strediská zimnej údržby ciest zahájili v zmysle operačného plánu ZÚC výkon zimnej údržby ciest - pluhovaním a následným posýpaním. V miestach výskytu snehových jazykov prichádzalo k o opakovanému pluhovaniu kritických miest v pravidelných časových intervaloch a podľa aktuálnej potreby údržby daného miesta. Do výkonu zimnej údržby ciest boli nasadené mechanizmy v počtoch 48ks sypačov s radlicami, 27ks traktorov s radlicami, 18ks nakladačov, 6ks nákladných áut a 10 iných mechanizmov.Počas nepretržitého výkonu zimnej služby bolo celkovo posypaných 9 354km ciest a pluhovaných 14 790km ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Vďaka priaznivému počasiu Správa a údržba ciest TTSK mohla vykonávať výrub suchých porastov na základe rozhodnutí príslušných cestných správnych orgánov už v marci tohto roka, po čom bude pokračovať v letnej údržbe ciest.

Správa a údržba ciest neustále monitoruje počasie v jednotlivých strediskách. Ku dňu 25.03.2015 sme zaznamenali počas zimného obdobia v oblasti Trnava priemerne 44 mrazových dní z toho 9 ľadových  a 45 zrážkových dní z toho 15 snehových dní. V oblasti Senica sme namerali priemerne 48 mrazových dní z toho 8 ľadových a 42 zrážkových dní  z toho 15 snehových. V oblasti Dunajská Streda sme zaznamenali priemerne 40 mrazových dní z toho 8 ľadových a 44 zrážkových dní z toho 14 snehových. Vďaka tomuto monitoringu SÚC TTSK priebežne vysiela mechanizmy zimnej údržby na potrebné úseky.

 

Dopravné obmedzenia

Aktuality

 • Cesta II/499 Prašník 2015-04-01 06:47:29

  Cesta II/499 Prašník - na ceste bol vplyvom silného vetra a dažďa spadnutý strom, ktorý...

 • 31.3.2015 2015-03-31 10:28:33

  Dňa 31.3.2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja zaznamenala zmenu počasia v...

 • Aká bola zima 2014/2015? 2015-03-27 08:59:05

  Na zimnú údržbu v období 2014/2015 sa SÚC TTSK pripravovalo už od 20.08. 2014 prípravou...

 • Zimná údržba ciest TTSK 2014/2015 2015-03-27 08:24:44

  Zabezpečenie zimnej údržby na pozemných komunikáciách je jednou z dôležitých činností SÚC TTSK. Pri...

Europrojekty

Facebook SUC

Užitočné odkazy