SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PREHĽAD O CESTNEJ SIETI

 

Okres

Cesty II. triedy

(km)

Cesty III. triedy

km

 

SPOLU

Trnava

65,768

192,932

258,700

Galanta

76,412

170,028

246,440

Piešťany

72,975

53,273

126,248

Hlohovec

57,752

59,371

117,123

OBLASŤ TRNAVA

272,907

475,604

748,511

Senica

97,012

155,829

252,841

Skalica

24,343

82,596

106,939

OBLASŤ SENICA

121,355

238,425

359,780

Dunajská Streda

133,693

350,375

484,068

OBLASŤ DUN. STREDA

133,693

350,375

484,068

 

 

 

 

SÚC TTSK SPOLU

527,955

1 064,404

1 592,359

 

PREHĽAD O MOSTNÝCH OBJEKTOCH

 

Okres

II. trieda

III. trieda

SPOLU

Počet

ks

Dĺžka

m

Plocha

m2

Počet

ks

Dĺžka

m

Plocha

m2

Počet

ks

Dĺžka

m

Plocha

m2

Trnava

21

122

852

57

698

4 711

78

820

5 563

Galanta

10

341

3 413

35

581

3 820

45

922

7 233

Piešťany

33

571

4 873

19

240

1 833

52

811

6 706

Hlohovec

19

681

7 040

7

60

421

26

741

7 461

OBLASŤ TRNAVA

83

1 715

16 178

118

1 579

10 785

201

3 294

26 963

Senica

34

389

3 322

45

493

3 084

79

882

6 406

Skalica

11

114

903

21

145

976

32

259

1 879

OBLASŤ SENICA

45

503

4 225

66

638

4 060

111

1 141

8 285

Dunajská Streda

29

847

7 635

45

902

6 506

74

1 749

14 141

OBLASŤ DS

29

847

7 635

45

902

6 506

74

1 749

14 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚC TTSK SPOLU

157

3 065

28 038

229

3 119

21 351

386

6 184

49 389

 

Správu a údržbu ciest II. a III. triedy v TTSK zabezpečujú strediská:

 

1.  oblasť Trnava

     - stredisko Trnava,

     - stredisko Buková,

     - stredisko Červeník,

     - stredisko Piešťany,

     - stredisko Galanta,

     - stredisko Sereď,

 

2. oblasť Senica

    - stredisko Senica,

    - stredisko Sekule,

    - stredisko Holíč,

 

3. oblasť Dunajská Streda

    - stredisko Dunajská streda,

    - stredisko Šamorín,

    - stredisko Veľký Meder.

 

 

 

Facebook SUC