SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Dispečing zimnej údržby

  • oblasť Trnava   
tel.: 033/ 55 31 344
  • oblasť Senica
tel.: 034/ 69 82 516
  • oblasť Dunajská Streda
tel.: 031/ 55 22 421

 

Facebook SUC